.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubartowski, pow. / Ostrówek, gm.
Ostrówek, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4302
Powierzchnia: 89.99 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3344
Liczba wydanych kart: 1484
Liczba wyjętych kart: 1484
Liczba ważnych kart: 1484
Liczba głosów ważnych: 1433
Liczba mandatów: 3
44.38%
brak36.45%38.57%40.69%42.81%44.93%47.05%49.17%51.29%53.41%55.53% 
danych38.56%40.68%42.80%44.92%47.04%49.16%51.28%53.40%55.52%57.65% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BARWIŃSKI Leszek Michał19713.75
2BEDNARSKI Konrad Jerzy463.21
3BENDER Ryszard Janusz41328.82
4CZELEJ Grzegorz43230.15
5CZERNIAK Jacek Andrzej15911.10
6DANIEWSKI Leszek Kazimierz17412.14
7GOGACZ Stanisław34123.80
8JEDLINA Dariusz Marek281.95
9KAMIŃSKI Wiesław Andrzej16011.17
10LESZCZYŃSKA-GORZELAK Bożena Barbara15310.68
11ORGASIŃSKI Lucjan38827.08
12PAWEŁEK Kazimierz Józef1228.51
13PERKA Witold Andrzej34624.15
14WARCHULSKI Bogusław1047.26
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dębica lokal Szkoły Podstawowej49120720720642.16
2Ostrówek Kolonia lokal Szkoły Podstawowej140661961959744.03
3Leszkowice lokal Szkoły Podstawowej71931631630643.95
4Żurawiniec lokal Szkoły Podstawowej20775756636.23
5Tarkawica lokal Remizy Strażackiej52126726725851.25
  Ostrówek, gm. 3344 1484 1484 1433 44.38

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca