.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubartowski, pow. / Jeziorzany, gm.
Jeziorzany, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3196
Powierzchnia: 66.63 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2518
Liczba wydanych kart: 918
Liczba wyjętych kart: 918
Liczba ważnych kart: 918
Liczba głosów ważnych: 880
Liczba mandatów: 3
36.46%
brak36.45%38.57%40.69%42.81%44.93%47.05%49.17%51.29%53.41%55.53% 
danych38.56%40.68%42.80%44.92%47.04%49.16%51.28%53.40%55.52%57.65% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BARWIŃSKI Leszek Michał9510.80
2BEDNARSKI Konrad Jerzy384.32
3BENDER Ryszard Janusz33037.50
4CZELEJ Grzegorz34639.32
5CZERNIAK Jacek Andrzej11412.95
6DANIEWSKI Leszek Kazimierz12213.86
7GOGACZ Stanisław25528.98
8JEDLINA Dariusz Marek141.59
9KAMIŃSKI Wiesław Andrzej12714.43
10LESZCZYŃSKA-GORZELAK Bożena Barbara11112.61
11ORGASIŃSKI Lucjan18621.14
12PAWEŁEK Kazimierz Józef8910.11
13PERKA Witold Andrzej17920.34
14WARCHULSKI Bogusław657.39
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Jeziorzanach81030530529037.65
2Zespół Szkół w Przytocznie112936536534732.33
3Remiza OSP w Krępie57924824824342.83
  Jeziorzany, gm. 2518 918 918 880 36.46

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca