.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / kamiennogórski, pow. ...
kamiennogórski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 47338
Powierzchnia: 396.13 km2
Zaludnienie: 119 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 37722
Liczba wydanych kart: 18038
Liczba wyjętych kart: 18035
Liczba ważnych kart: 18029
Liczba głosów ważnych: 17589
Liczba mandatów: 3
47.82%
brak42.12%42.87%43.62%44.37%45.12%45.87%46.62%47.37%48.12%48.87% 
danych42.86%43.61%44.36%45.11%45.86%46.61%47.36%48.11%48.86%49.62% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1IDCZAK Witold Lech427924.33
2KLIMEK Kazimierz Sławomir13077.43
3KUSIAK Józef421423.96
4LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan410523.34
5ŁASKAWIEC Jerzy Mieczysław334719.03
6MISIAK Tomasz Wojciech782744.50
7RYBKA Zbigniew Piotr305317.36
8SWAKOŃ Jacek632235.94
9ŚLUSARZ Rafał Józef369321.00
10WOŹNY Zbigniew Piotr8434.79
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
020702Kamienna Góra, gm.671831183118302046.41
020701Kamienna Góra, m.1774287898787858649.54
020703Lubawka, gm.948045384531442647.87
020704Marciszów, gm.378215931593155742.12
  kamiennogórski, pow. 37722 18038 18029 17589 47.82

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca