.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jeleniogórski, pow. / Podgórzyn, gm.
Podgórzyn, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 7843
Powierzchnia: 82.47 km2
Zaludnienie: 95 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6468
Liczba wydanych kart: 3211
Liczba wyjętych kart: 3208
Liczba ważnych kart: 3208
Liczba głosów ważnych: 3140
Liczba mandatów: 3
49.64%
brak44.89%45.93%46.97%48.01%49.05%50.09%51.13%52.17%53.21%54.25% 
danych45.92%46.96%48.00%49.04%50.08%51.12%52.16%53.20%54.24%55.29% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1IDCZAK Witold Lech62319.84
2KLIMEK Kazimierz Sławomir2146.82
3KUSIAK Józef82326.21
4LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan60519.27
5ŁASKAWIEC Jerzy Mieczysław59018.79
6MISIAK Tomasz Wojciech155849.62
7RYBKA Zbigniew Piotr46014.65
8SWAKOŃ Jacek125439.94
9ŚLUSARZ Rafał Józef53016.88
10WOŹNY Zbigniew Piotr1354.30
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Podgórzynie, ul.Żołnierska 113168491391390254.22
2Harcerska Baza Karkonoska, Przesieka ul.Karkonoska 2741822422422153.59
3Dom Strażaka, Sosnówka ul.Strażacka 7115353553552346.40
4Szkoła Podstawowa w Staniszowie51629229228756.59
5Szkoła Podstawowa w Miłkowie179678478175443.65
6Szkoła Podstawowa w Ścięgnach83942342341350.42
7Dom Pomocy Społecznej Sosnówka, ul. Liczyrzepy 876240404064.52
  Podgórzyn, gm. 6468 3211 3208 3140 49.64

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca