.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jeleniogórski, pow. / Janowice Wielkie, gm.
Janowice Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4187
Powierzchnia: 58.09 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3511
Liczba wydanych kart: 1703
Liczba wyjętych kart: 1703
Liczba ważnych kart: 1703
Liczba głosów ważnych: 1657
Liczba mandatów: 3
48.50%
brak44.89%45.93%46.97%48.01%49.05%50.09%51.13%52.17%53.21%54.25% 
danych45.92%46.96%48.00%49.04%50.08%51.12%52.16%53.20%54.24%55.29% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1IDCZAK Witold Lech34220.64
2KLIMEK Kazimierz Sławomir1136.82
3KUSIAK Józef43626.31
4LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan33420.16
5ŁASKAWIEC Jerzy Mieczysław29317.68
6MISIAK Tomasz Wojciech75845.75
7RYBKA Zbigniew Piotr27316.48
8SWAKOŃ Jacek60336.39
9ŚLUSARZ Rafał Józef28016.90
10WOŹNY Zbigniew Piotr734.41
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Komarno 8861728728727946.52
2Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Radomierz Nr 5539920620620251.63
3Klub w Trzcińsku ,Trzcińsko 7147320520520143.34
4Szkoła Podstawowa w Janowicach Wielkich, Janowice Wielkie, ul.Partyzantów Nr 4187094594592050.53
5SZ Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji ul. Świerczewskiego 12, Janowice Wielkie8048484560.00
6Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Chłopska 1 , Janowice Wielkie7212121016.67
  Janowice Wielkie, gm. 3511 1703 1703 1657 48.50

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca