.
.
 
. .
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Poznań ...
Poznań, okr. 38
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 823067
Powierzchnia: 2160.92 km2
Zaludnienie: 380 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 469
L. obw. z których
spłynęły dane:
466
L. upr. do głos.: 673645
L. wyd. kart: 323189
47.98%
brak43.78%44.42%45.06%45.70%46.34%46.98%47.62%48.26%48.90%49.54% 
danych44.41%45.05%45.69%46.33%46.97%47.61%48.25%48.89%49.53%50.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
306401Poznań, m.29829544281522213250.16
302100poznański, pow.17117123083010105743.78
  Poznań, okr. 38 469 466 673645 323189 47.98
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska5858784083621946.19
2gmina miejsko wiejska96961236145132041.52
3gmina miejska1717288081351846.92
4miasto na prawach powiatu29829544281522213250.16

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca