.
.
 
. .
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Tarnów ...
Tarnów, okr. 14
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 712258
Powierzchnia: 4079.15 km2
Zaludnienie: 174 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 495
L. obw. z których
spłynęły dane:
495
L. upr. do głos.: 552243
L. wyd. kart: 213633
38.68%
brak29.56%30.84%32.12%33.40%34.68%35.96%37.24%38.52%39.80%41.08% 
danych30.83%32.11%33.39%34.67%35.95%37.23%38.51%39.79%41.07%42.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
120100bocheński, pow.7272777263106739.97
120200brzeski, pow.6464692992678138.65
120400dąbrowski, pow.5151461191587534.42
121400proszowicki, pow.3737346871025429.56
121600tarnowski, pow.1301301474465742738.95
126301Tarnów, m.7171945073997742.30
121900wielicki, pow.7070824593225239.11
  Tarnów, okr. 14 495 495 552243 213633 38.68
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska2482482401028878636.98
2gmina miejsko wiejska1591591942757495738.58
3gmina miejska171723359991342.44
4miasto na prawach powiatu7171945073997742.30

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca