.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń ...
Toruń, okr. 5
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 1050788
Powierzchnia: 9055.7 km2
Zaludnienie: 116 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 705
L. obw. z których
spłynęły dane:
705
L. upr. do głos.: 834430
L. wyd. kart: 401591
48.13%
brak37.86%40.15%42.44%44.73%47.02%49.31%51.60%53.89%56.18%58.47% 
danych40.14%42.43%44.72%47.01%49.30%51.59%53.88%56.17%58.46%60.76% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
040100aleksandrowski, pow.4579422030220202158148.11
040200brodnicki, pow.5880826514265092589245.09
040400chełmiński, pow.4047517871178411745244.15
040500golubsko-dobrzyński, pow.3477614651146461426542.13
046201Grudziądz, m.7998641210411934043251.52
040600grudziądzki, pow.3021511723117211141038.80
040800lipnowski, pow.5165719558195481908837.86
041100radziejowski, pow.3427013592135751311039.66
041200rypiński, pow.3519813811138091352639.24
046301Toruń, m.16237498531984509736660.68
041500toruński, pow.6893831043310103032945.03
041700wąbrzeski, pow.2759311442114001121641.47
046401Włocławek, m.9606353487534005274255.68
041800włocławski, pow.6828326128261222546938.26
  Toruń, okr. 5 834430 401591 401244 393878 48.13
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto50078827382427355626928654.68
2Wieś33364212776712768812459238.29
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0009838038103380683706138.73
2od 5 001 do 10 00020013976707766797471638.33
3od 10 001 do 20 00015926673928738497233646.42
4od 20 001 do 50 0003822219625196051922551.34
5od 50 001 do 100 0007998641210411934043251.52
6od 100 001 do 200 00025843715201815185015010858.82
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca