.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Poznań ...
Poznań, okr. 38
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 823067
Powierzchnia: 2160.92 km2
Zaludnienie: 380 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 469
L. obw. z których
spłynęły dane:
469
L. upr. do głos.: 681953
L. wyd. kart: 454731
66.68%
brak61.99%62.70%63.41%64.12%64.83%65.54%66.25%66.96%67.67%68.38% 
danych62.69%63.40%64.11%64.82%65.53%66.24%66.95%67.66%68.37%69.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
306401Poznań, m.45073331139431060530486969.09
302100poznański, pow.23122014333714317013937461.99
  Poznań, okr. 38 681953 454731 453775 444243 66.68
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto55101637586437496536755768.21
2Wieś13093778867788107668660.23
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001915412166121251182463.52
3od 10 001 do 20 00011965272136720897007160.29
4od 20 001 do 50 0009241459035589565747963.88
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00045073331139431060530486969.09

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca