.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / koszaliński, pow. / Mielno, gm.
Mielno, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4909
Powierzchnia: 62.54 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4363
L. wyd. kart: 2553
58.51%
brak37.16%39.30%41.44%43.58%45.72%47.86%50.00%52.14%54.28%56.42% 
danych39.29%41.43%43.57%45.71%47.85%49.99%52.13%54.27%56.41%58.56% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Mielnie ul. Lechitów 19207711551153112655.61
2Świetlica Środowiskowa "Promyk" Gąski 6 a34515215214744.06
3Szkoła Podstawowa w Sarbinowie ul. Nadmorska 27 a80548648647960.37
4Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Sofra" w Unieściu ul.Chełmońskiego 2105971571570767.52
5Dom Pomocy Społecznej w Mielnie ul.Spokojna 17745453858.44
  Mielno, gm. 4363 2553 2551 2497 58.51

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca