.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / wolsztyński, pow. ...
wolsztyński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 55413
Powierzchnia: 680.03 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 37
L. obw. z których
spłynęły dane:
37
L. upr. do głos.: 42364
L. wyd. kart: 22179
52.35%
brak45.78%46.88%47.98%49.08%50.18%51.28%52.38%53.48%54.58%55.68% 
danych46.87%47.97%49.07%50.17%51.27%52.37%53.47%54.57%55.67%56.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
302901Przemęt, gm.1038447544742457245.78
302902Siedlec, gm.910144564445421348.96
302903Wolsztyn, gm.2287912969129651256256.69
  wolsztyński, pow. 42364 22179 22152 21347 52.35
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1146670847083688861.78
2Wieś3089815095150691445948.85
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 00000000.00 
3od 10 001 do 20 0001948592109187878547.27
4od 20 001 do 50 0002287912969129651256256.69
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca