.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / krotoszyński, pow. ...
krotoszyński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 77731
Powierzchnia: 714.23 km2
Zaludnienie: 108 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 44
L. obw. z których
spłynęły dane:
44
L. upr. do głos.: 60264
L. wyd. kart: 30621
50.81%
brak45.87%46.60%47.33%48.06%48.79%49.52%50.25%50.98%51.71%52.44% 
danych46.59%47.32%48.05%48.78%49.51%50.24%50.97%51.70%52.43%53.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
301202Kobylin, gm.627428782878278845.87
301203Koźmin Wielkopolski, gm.1074852545248509548.88
301204Krotoszyn, gm.3178316876168291651953.10
301205Rozdrażew, gm.389018151808175646.66
301201Sulmierzyce, m.213310631062102249.84
301206Zduny, gm.543627352733266050.31
  krotoszyński, pow. 60264 30621 30558 29840 50.81
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3699920212201601971154.63
2Wieś2326510409103981012944.74
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000213310631062102249.84
2od 5 001 do 10 0001560074287419720447.62
3od 10 001 do 20 0001074852545248509548.88
4od 20 001 do 50 0003178316876168291651953.10
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca