.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Konin / kolski, pow. / Przedecz, gm.
Przedecz, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4509
Powierzchnia: 76.52 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3529
L. wyd. kart: 1374
38.93%
brak36.08%37.96%39.84%41.72%43.60%45.48%47.36%49.24%51.12%53.00% 
danych37.95%39.83%41.71%43.59%45.47%47.35%49.23%51.11%52.99%54.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu, ul. Zamkowa 5145465865863045.25
2Szkoła Podstawowa w Przedczu, ul. Szkolna 5108841140939637.78
3Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwiu98730530529630.90
  Przedecz, gm. 3529 1374 1372 1322 38.93

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca