.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Konin / kolski, pow. / Chodów, gm.
Chodów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 3581
Powierzchnia: 77.97 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2868
L. wyd. kart: 1035
36.09%
brak36.08%37.96%39.84%41.72%43.60%45.48%47.36%49.24%51.12%53.00% 
danych37.95%39.83%41.71%43.59%45.47%47.35%49.23%51.11%52.99%54.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Świetlica Wiejska w Rdutowie43518618618442.76
2Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej73726926826336.50
3Szkoła Podstawowa w Czerwonce88024724624428.07
4Świetlica Urzędu Gminy w Chodowie81633333332240.81
  Chodów, gm. 2868 1035 1033 1013 36.09

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca