.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / czarnkowsko-trzcianecki, pow. / Czarnków, m.
Czarnków, m.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 11714
Powierzchnia: 9.7 km2
Zaludnienie: 1207 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 9447
L. wyd. kart: 5610
59.38%
brak45.19%46.61%48.03%49.45%50.87%52.29%53.71%55.13%56.55%57.97% 
danych46.60%48.02%49.44%50.86%52.28%53.70%55.12%56.54%57.96%59.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Przedszkole nr 2 os.Parkowe 10, Czarnków199812191219120261.01
2Publiczne Gimnazjum, ul.Wroniecka 136, Czarnków203112071160111359.43
3Miejskie Centrum Kultury, ul.Kościuszki 60, Czarnków176889589587050.62
4Przedszkole nr 1 ul.Rolna 2, Czarnków192612311228120763.91
5Miejska Biblioteka Publiczna (Muzeum), ul.Wroniecka 32, Czarnków172210581058103761.44
6Szpital Powiatowy w Czarnkowie, ul. Kościuszki 94, Czarnków20000.00 
  Czarnków, m. 9447 5610 5560 5429 59.38

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca