.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / starachowicki, pow. ...
starachowicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 96632
Powierzchnia: 523.27 km2
Zaludnienie: 184 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 67
L. obw. z których
spłynęły dane:
67
L. upr. do głos.: 77635
L. wyd. kart: 36473
46.98%
brak36.70%38.13%39.56%40.99%42.42%43.85%45.28%46.71%48.14%49.57% 
danych38.12%39.55%40.98%42.41%43.84%45.27%46.70%48.13%49.56%51.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
261102Brody, gm.873635723558345740.89
261103Mirzec, gm.672830853083300845.85
261104Pawłów, gm.1166742824276417636.70
261101Starachowice, m.4464622751227452225650.96
261105Wąchock, gm.585827832783271947.51
  starachowicki, pow. 77635 36473 36445 35616 46.98
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto4701023953239472343250.95
2Wieś3062512520124981218440.88
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001258658685866572746.62
3od 10 001 do 20 0002040378547834763338.49
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 0004464622751227452225650.96
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca