.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. / Wyry, gm.
Wyry, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6513
Powierzchnia: 34.45 km2
Zaludnienie: 189 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5137
L. wyd. kart: 3035
59.08%
brak55.78%56.32%56.86%57.40%57.94%58.48%59.02%59.56%60.10%60.64% 
danych56.31%56.85%57.39%57.93%58.47%59.01%59.55%60.09%60.63%61.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Pawilon Handlowy, Wyry ul. Dąbrowszczaków 58141681381379757.42
2Gminne Przedszkole w Wyrach, ul. Dąbrowszczaków 107122673573571459.95
3Zespół Szkół w Gostyni ul. Rybnicka 141132976776675557.71
4Gminne Przedszkole w Gostyni, ul. Pszczyńska 366a116672072071161.75
  Wyry, gm. 5137 3035 3034 2977 59.08

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca