.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik / mikołowski, pow. / Ornontowice, gm.
Ornontowice, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5340
Powierzchnia: 15.1 km2
Zaludnienie: 353 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 4160
L. wyd. kart: 2457
59.06%
brak55.78%56.32%56.86%57.40%57.94%58.48%59.02%59.56%60.10%60.64% 
danych56.31%56.85%57.39%57.93%58.47%59.01%59.55%60.09%60.63%61.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminny Dom Kultury Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26219313821382135763.02
2Gminny Dom Kultury Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26196710751074104754.65
  Ornontowice, gm. 4160 2457 2456 2404 59.06

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca