.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / sztumski, pow. ...
sztumski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 43011
Powierzchnia: 730.85 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 34
L. obw. z których
spłynęły dane:
34
L. upr. do głos.: 34200
L. wyd. kart: 14428
42.19%
brak29.79%31.79%33.79%35.79%37.79%39.79%41.79%43.79%45.79%47.79% 
danych31.78%33.78%35.78%37.78%39.78%41.78%43.78%45.78%47.78%49.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
221601Dzierzgoń, gm.744530283028297540.67
221602Mikołajki Pomorskie, gm.282886486384030.55
221603Stary Dzierzgoń, gm.325697097094429.79
221604Stary Targ, gm.499817661766174035.33
221605Sztum, gm.1567378007799761749.77
  sztumski, pow. 34200 14428 14426 14116 42.19
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1556780358034786251.62
2Wieś1863363936392625434.31
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000608418341833178430.14
2od 5 001 do 10 0001244347944794471538.53
3od 10 001 do 20 0001567378007799761749.77
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca