.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / bielski, pow. ...
bielski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 61374
Powierzchnia: 1385.2 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 49
L. obw. z których
spłynęły dane:
49
L. upr. do głos.: 49101
L. wyd. kart: 24156
49.20%
brak37.45%39.37%41.29%43.21%45.13%47.05%48.97%50.89%52.81%54.73% 
danych39.36%41.28%43.20%45.12%47.04%48.96%50.88%52.80%54.72%56.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
200303Bielsk Podlaski, gm.636723852384235837.46
200301Bielsk Podlaski, m.2181211322113201123651.91
200304Boćki, gm.406517111711169042.09
200305Brańsk, gm.513128622861282755.78
200302Brańsk, m.311317631763173556.63
200306Orla, gm.293211601160114639.56
200307Rudka, gm.167991191187054.26
200308Wyszki, gm.400220422041201151.02
  bielski, pow. 49101 24156 24151 23873 49.20
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2492513085130831297152.50
2Wieś2417611071110681090245.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000772438343834375149.64
2od 5 001 do 10 0001956590008997888646.00
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002181211322113201123651.91
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca