.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / strzyżowski, pow. ...
strzyżowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 62909
Powierzchnia: 503.36 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 62
L. obw. z których
spłynęły dane:
62
L. upr. do głos.: 48266
L. wyd. kart: 22596
46.82%
brak43.93%44.77%45.61%46.45%47.29%48.13%48.97%49.81%50.65%51.49% 
danych44.76%45.60%46.44%47.28%48.12%48.96%49.80%50.64%51.48%52.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
181901Czudec, gm.899247014699459952.28
181902Frysztak, gm.806835453543349343.94
181903Niebylec, gm.818039363936385948.12
181904Strzyżów, gm.1650175357533737645.66
181905Wiśniowa, gm.652528792874284544.12
  strzyżowski, pow. 48266 22596 22585 22172 46.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto706335363535347150.06
2Wieś4120319060190501870146.26
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 000652528792874284544.12
3od 10 001 do 20 0002524012182121781195148.26
4od 20 001 do 50 0001650175357533737645.66
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca