.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / leżajski, pow. ...
leżajski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 70782
Powierzchnia: 583.01 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 52
L. obw. z których
spłynęły dane:
52
L. upr. do głos.: 54245
L. wyd. kart: 26963
49.71%
brak45.95%46.70%47.45%48.20%48.95%49.70%50.45%51.20%51.95%52.70% 
danych46.69%47.44%48.19%48.94%49.69%50.44%51.19%51.94%52.69%53.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180802Grodzisko Dolne, gm.639131913191305849.93
180803Kuryłówka, gm.441621202118204248.01
180804Leżajsk, gm.1487968386834671045.96
180801Leżajsk, m.1192163666364623053.40
180805Nowa Sarzyna, gm.1663884488446828450.78
  leżajski, pow. 54245 26963 26953 26324 49.71
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1716490008998880252.44
2Wieś3708117963179551752248.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001080753115309510049.14
3od 10 001 do 20 0002680013204131981294049.27
4od 20 001 do 50 0001663884488446828450.78
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca