.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Siennica, gm.
Siennica, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6970
Powierzchnia: 110.73 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5490
L. wyd. kart: 2564
46.70%
brak41.09%43.69%46.29%48.89%51.49%54.09%56.69%59.29%61.89%64.49% 
danych43.68%46.28%48.88%51.48%54.08%56.68%59.28%61.88%64.48%67.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Siennicy120876476474763.25
2Zespół Szkół w Żakowie73236636635450.00
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie77531431429940.52
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli101745345344344.54
5Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie70427227226138.64
6Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy105439539538637.48
  Siennica, gm. 5490 2564 2564 2490 46.70

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca