.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Mrozy, gm.
Mrozy, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 8631
Powierzchnia: 145.24 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 7013
L. wyd. kart: 3221
45.93%
brak41.09%43.69%46.29%48.89%51.49%54.09%56.69%59.29%61.89%64.49% 
danych43.68%46.28%48.88%51.48%54.08%56.68%59.28%61.88%64.48%67.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach55120820820437.75
2Zespół Szkół w Jeruzalu67825525525237.61
3Szkoła Podstawowa w Podcierniu60225325324142.03
4Zespół Szkół w Mrozach172283883882448.66
5Szkoła Podstawowa w Mrozach196410931093108355.65
6Szkoła Podstawowa w Grodzisku93333333331435.69
7Remiza OSP w Guzewie42716716716539.11
8Szpital w Rudce13674747054.41
  Mrozy, gm. 7013 3221 3221 3153 45.93

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca