.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Kałuszyn, gm.
Kałuszyn, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6128
Powierzchnia: 94.52 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4756
L. wyd. kart: 2241
47.12%
brak41.09%43.69%46.29%48.89%51.49%54.09%56.69%59.29%61.89%64.49% 
danych43.68%46.28%48.88%51.48%54.08%56.68%59.28%61.88%64.48%67.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Kałuszynie224511811181115552.61
2Szkoła Podstawowa w Kałuszynie129154754753642.37
3Szkoła Podstawowa w Chrościcach50824924924249.02
4Szkoła Podstawowa w Nowych Groszkach71226426425637.08
  Kałuszyn, gm. 4756 2241 2241 2189 47.12

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca