.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Jakubów, gm.
Jakubów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5016
Powierzchnia: 87.23 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3885
L. wyd. kart: 1861
47.90%
brak41.09%43.69%46.29%48.89%51.49%54.09%56.69%59.29%61.89%64.49% 
danych43.68%46.28%48.88%51.48%54.08%56.68%59.28%61.88%64.48%67.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Jakubowie167979779778647.47
2Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym53428128127652.62
3Szkoła Podstawowa w Mistowie77139639638751.36
4Szkoła Podstawowa w Wiśniewie90138738737642.95
  Jakubów, gm. 3885 1861 1861 1825 47.90

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca