.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Halinów, gm.
Halinów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 12426
Powierzchnia: 63.09 km2
Zaludnienie: 196 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 9695
L. wyd. kart: 5682
58.61%
brak41.09%43.69%46.29%48.89%51.49%54.09%56.69%59.29%61.89%64.49% 
danych43.68%46.28%48.88%51.48%54.08%56.68%59.28%61.88%64.48%67.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1133188388386666.34
2Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1116274374372863.94
3Gminne Centrum Informacji w Halinowie ul. Spółdzielcza 1135581881880160.37
4Zespół Szkół w Halinowie, ul. Okuniewska 115113260960857953.80
5Zespół Szkół w Halinowie, ul. Okuniewska 115132074574574156.44
6Dom Kultury w Okuniewie ul. Rynek 46/2202010761076105653.27
7Szkoła Podstawowa w Cisiu ul. Mostowa 61137580880879558.76
  Halinów, gm. 9695 5682 5681 5566 58.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca