.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Dobre, gm.
Dobre, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6054
Powierzchnia: 124.85 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4780
L. wyd. kart: 2106
44.06%
brak41.09%43.69%46.29%48.89%51.49%54.09%56.69%59.29%61.89%64.49% 
danych43.68%46.28%48.88%51.48%54.08%56.68%59.28%61.88%64.48%67.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w DOBREM136574173871254.29
2Szkoła Podstawowa w DOBREM172666366364338.41
3Szkoła Podstawowa w DROPIU85430230229735.36
4Szkoła Podstawowa w MLĘCINIE47124224223751.38
5Remiza OSP W RUDZIENKU36415815815443.41
  Dobre, gm. 4780 2106 2103 2043 44.06

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca