.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / sieradzki, pow. / Sieradz, gm.
Sieradz, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 9966
Powierzchnia: 181.63 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 7572
L. wyd. kart: 3497
46.18%
brak36.38%38.48%40.58%42.68%44.78%46.88%48.98%51.08%53.18%55.28% 
danych38.47%40.57%42.67%44.77%46.87%48.97%51.07%53.17%55.27%57.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej110443843843039.67
2Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej166886185985051.62
3Szkoła Podstawowa w Chojnem167078778777947.13
4Szkoła Podstawowa w Kłocku81934534434042.12
5Remiza OSP w Rudzie107140440439737.72
6Szkoła Podstawowa w Rzechcie118863963963153.79
7Dom Pomocy społecznej w Biskupicach5223232144.23
  Sieradz, gm. 7572 3497 3494 3448 46.18

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca