.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / sieradzki, pow. / Burzenin, gm.
Burzenin, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5745
Powierzchnia: 118.96 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 4504
L. wyd. kart: 1924
42.72%
brak36.38%38.48%40.58%42.68%44.78%46.88%48.98%51.08%53.18%55.28% 
danych38.47%40.57%42.67%44.77%46.87%48.97%51.07%53.17%55.27%57.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Burzeninie, ul. Sieradzka 11142565865864546.18
2Remiza OSP w Grabówce61727727726944.89
3Świetlica Wiejska w Niechmirowie77630730730439.56
4Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Szczawnie36916916916345.80
5Remiza OSP w Woli Będkowskiej53618618618234.70
6Świetlica Wiejska w Witowie78132732731841.87
  Burzenin, gm. 4504 1924 1924 1881 42.72

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca