.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / poddębicki, pow. ...
poddębicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 42886
Powierzchnia: 880.91 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 47
L. obw. z których
spłynęły dane:
47
L. upr. do głos.: 34464
L. wyd. kart: 15090
43.78%
brak35.62%36.78%37.94%39.10%40.26%41.42%42.58%43.74%44.90%46.06% 
danych36.77%37.93%39.09%40.25%41.41%42.57%43.73%44.89%46.05%47.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
101101Dalików, gm.297813261326129944.53
101102Pęczniew, gm.295012521251121542.44
101103Poddębice, gm.1295058725869572045.34
101104Uniejów, gm.610528772877279247.13
101105Wartkowice, gm.509718161816177535.63
101106Zadzim, gm.438419471941187944.41
  poddębicki, pow. 34464 15090 15080 14680 43.78
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1027553625360521052.18
2Wieś2418997289720947040.22
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000592825782577251443.49
2od 5 001 do 10 0001558666406634644642.60
3od 10 001 do 20 0001295058725869572045.34
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca