.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / łaski, pow. ...
łaski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 50994
Powierzchnia: 617.38 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 39
L. obw. z których
spłynęły dane:
39
L. upr. do głos.: 41001
L. wyd. kart: 19497
47.55%
brak41.16%42.20%43.24%44.28%45.32%46.36%47.40%48.44%49.48%50.52% 
danych42.19%43.23%44.27%45.31%46.35%47.39%48.43%49.47%50.51%51.56% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
100301Buczek, gm.392416791676164842.79
100302Łask, gm.2307111873118551170851.46
100303Sędziejowice, gm.509521942194217043.06
100304Widawa, gm.643326482647260341.16
100305Wodzierady, gm.247811031102108644.51
  łaski, pow. 41001 19497 19474 19215 47.55
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1548985968578847855.50
2Wieś2551210901108961073742.73
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000640227822778273443.46
2od 5 001 do 10 0001152848424841477342.00
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002307111873118551170851.46
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca