.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Zielona Góra / zielonogórski, pow. ...
zielonogórski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 89213
Powierzchnia: 1570.64 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 58
L. obw. z których
spłynęły dane:
58
L. upr. do głos.: 70507
L. wyd. kart: 35204
49.93%
brak34.69%36.93%39.17%41.41%43.65%45.89%48.13%50.37%52.61%54.85% 
danych36.92%39.16%41.40%43.64%45.88%48.12%50.36%52.60%54.84%57.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
080901Babimost, gm.490525052503243851.07
080902Bojadła, gm.266411321132107342.49
080903Czerwieńsk, gm.755536443643357648.23
080904Kargowa, gm.450319141913187642.50
080905Nowogród Bobrzański, gm.777536033603353146.34
080906Sulechów, gm.2085710608106031042550.86
080907Świdnica, gm.445024542454241755.15
080908Trzebiechów, gm.252887787784634.69
080909Zabór, gm.269112961287127248.16
080910Zielona Góra, gm.1257971717171709957.01
  zielonogórski, pow. 70507 35204 35186 34553 49.93
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2978115761157561546752.92
2Wieś4072619443194301908647.74
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000788333053296319141.93
2od 5 001 do 10 0002918814120141161383848.38
3od 10 001 do 20 0001257971717171709957.01
4od 20 001 do 50 0002085710608106031042550.86
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca