.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Zielona Góra / nowosolski, pow. / Nowe Miasteczko, gm.
Nowe Miasteczko, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5606
Powierzchnia: 77.18 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4340
L. wyd. kart: 1954
45.02%
brak41.87%43.05%44.23%45.41%46.59%47.77%48.95%50.13%51.31%52.49% 
danych43.04%44.22%45.40%46.58%47.76%48.94%50.12%51.30%52.48%53.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Swietlica szkolna Nowe Miasteczko przy Zespole Szkół Nr 1 ul.Marcinkowskiego 1226711461145112150.55
2Dom Kultury Nowe Miasteczko ul. Kościuszki 2101237137136336.66
3Dom Strażaka Borów Wielki52622522422342.78
4Świetlica Wiejska Miłaków2651031039838.87
5Świetlica ANR Popęszyce27010910910840.37
  Nowe Miasteczko, gm. 4340 1954 1952 1913 45.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca