.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / puławski, pow. / Wąwolnica, gm.
Wąwolnica, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4883
Powierzchnia: 62.15 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3872
L. wyd. kart: 1711
44.19%
brak44.18%45.67%47.16%48.65%50.14%51.63%53.12%54.61%56.10%57.59% 
danych45.66%47.15%48.64%50.13%51.62%53.11%54.60%56.09%57.58%59.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Lokal Szkoły Podstawowej w Wąwolnicy139575475473954.05
2Lokal Gimnazjum Publicznego w Wąwolnicy74633233231444.50
3Lokal Szkoły Podstawowej w Karmanowicach110743043042438.84
4Lokal Szkoły Podstawowej w Rąblowie48615515514931.89
5Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie13840404028.99
  Wąwolnica, gm. 3872 1711 1711 1666 44.19

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca