.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubelski, pow. / Wysokie, gm.
Wysokie, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5096
Powierzchnia: 114.18 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 4116
L. wyd. kart: 1932
46.94%
brak37.30%39.17%41.04%42.91%44.78%46.65%48.52%50.39%52.26%54.13% 
danych39.16%41.03%42.90%44.77%46.64%48.51%50.38%52.25%54.12%56.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP Antoniówka 12527813213212747.48
2Remiza OSP Giełczew Pierwsza103947247246145.43
3Szkoła Podstawowa Maciejów Stary 5461225025024040.85
4Remiza OSP Biskupie 11028112812812745.55
5Remizo-Świetlica Nowy Dwór 23a44423323323252.48
6Dom Kultury Wysokie ul. Strażacka 2146271771769549.04
  Wysokie, gm. 4116 1932 1932 1882 46.94

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca