.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubartowski, pow. / Michów, gm.
Michów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6579
Powierzchnia: 135.93 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5174
L. wyd. kart: 2106
40.70%
brak36.45%38.57%40.69%42.81%44.93%47.05%49.17%51.29%53.41%55.53% 
danych38.56%40.68%42.80%44.92%47.04%49.16%51.28%53.40%55.52%57.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Przedszkole w Michowie, 21-140 Michów140976376374954.15
2Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, 21-140 Michów102135935934535.16
3Szkoła Podstawowa w Katarzynie, 21-140 Michów73426726726436.38
4Zespół Szkół w Rudnie, 21-140 Michów118842842841536.03
5Szkoła Podstawowa w Wypnisze, 21-140 Michów46714814814531.69
6Remiza OSP w Giżycach, 21-140 Michów35514114114139.72
  Michów, gm. 5174 2106 2106 2059 40.70

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca