.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubartowski, pow. / Kock, gm.
Kock, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 6990
Powierzchnia: 100.62 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 5412
L. wyd. kart: 2371
43.81%
brak36.45%38.57%40.69%42.81%44.93%47.05%49.17%51.29%53.41%55.53% 
danych38.56%40.68%42.80%44.92%47.04%49.16%51.28%53.40%55.52%57.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Pomocy Społecznej w Kocku ul. T.Kościuszki 1A (główny budynek)129360860859447.02
2Zespół Szkół w Kocku ul. Przechodnia 11132061561560146.59
3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce,70226826826138.18
4Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Talczynie46715515515133.19
5Budynek byłej Szkoły Filialnej w Annopolu26511211210942.26
6Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białobrzegach68030330329744.56
7Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Poizdowie59027527526846.61
8Dom Pomocy Społecznej w Kocku ul.T.Kościuszki 1D9535342936.84
  Kock, gm. 5412 2371 2370 2310 43.81

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca