.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / lubartowski, pow. / Abramów, gm.
Abramów, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4466
Powierzchnia: 84.54 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 3468
L. wyd. kart: 1623
46.80%
brak36.45%38.57%40.69%42.81%44.93%47.05%49.17%51.29%53.41%55.53% 
danych38.56%40.68%42.80%44.92%47.04%49.16%51.28%53.40%55.52%57.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1lokal Szkoły Podstawowej w Abramowie116354054053046.43
2lokal po Szkole Podstawowej w Ciotczy30616416415953.59
3lokal po Szkole Podstawowej w Dębinach27013513512650.00
4remiza OSP w Glinniku35417217217048.59
5lokal Szkoły Podstawowej w Wielkiem47519619619341.26
6lokal Szkoły Podstawowej w Wielkolesie48721321320543.74
7lokal po Szkole Podstawowej w Wolicy41320320320349.15
  Abramów, gm. 3468 1623 1623 1586 46.80

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca