.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / hrubieszowski, pow. ...
hrubieszowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 70845
Powierzchnia: 1269.45 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 66
L. obw. z których
spłynęły dane:
66
L. upr. do głos.: 57403
L. wyd. kart: 22816
39.75%
brak32.84%34.47%36.10%37.73%39.36%40.99%42.62%44.25%45.88%47.51% 
danych34.46%36.09%37.72%39.35%40.98%42.61%44.24%45.87%47.50%49.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
060402Dołhobyczów, gm.522417541754172733.58
060403Horodło, gm.467115341534150432.84
060404Hrubieszów, gm.860131513151306636.64
060401Hrubieszów, m.1588877937791761049.05
060405Mircze, gm.659823872386230136.18
060406Trzeszczany, gm.389713981397137035.87
060407Uchanie, gm.423216021602157237.85
060408Werbkowice, gm.829231973197314438.56
  hrubieszowski, pow. 57403 22816 22812 22294 39.75
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1588877937791761049.05
2Wieś4151515023150211468436.19
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000856829322931287434.22
2od 5 001 do 10 0001605457435742560035.77
3od 10 001 do 20 0003278114141141391382043.14
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca