.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / chełmski, pow. ...
chełmski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 81995
Powierzchnia: 1885.89 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 90
L. obw. z których
spłynęły dane:
90
L. upr. do głos.: 63842
L. wyd. kart: 24072
37.71%
brak30.67%32.13%33.59%35.05%36.51%37.97%39.43%40.89%42.35%43.81% 
danych32.12%33.58%35.04%36.50%37.96%39.42%40.88%42.34%43.80%45.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
060302Białopole, gm.266095995993436.05
060303Chełm, gm.1004541734173408141.54
060304Dorohusk, gm.561921752175211238.71
060305Dubienka, gm.220199699695745.25
060306Kamień, gm.313612371237120339.45
060307Leśniowice, gm.316311181118107035.35
060308Rejowiec Fabryczny, gm.358912511249119534.86
060301Rejowiec Fabryczny, m.368614621462141739.66
060315Rejowiec, gm.543318141814177033.39
060309Ruda-Huta, gm.380914911491141039.14
060310Sawin, gm.460317571757173038.17
060311Siedliszcze, gm.560417191719165930.67
060312Wierzbica, gm.426317251725165340.46
060313Wojsławice, gm.338912791279126037.74
060314Żmudź, gm.264291691689834.67
  chełmski, pow. 63842 24072 24070 23349 37.71
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto368614621462141739.66
2Wieś6015622610226082193237.59
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1Statki i zagranica543318141814177033.39
2do 5 0002827510709107071034437.87
3od 5 001 do 10 0002008973767376715436.72
4od 10 001 do 20 0001004541734173408141.54
5od 20 001 do 50 00000000.00 
6od 50 001 do 100 00000000.00 
7od 100 001 do 200 00000000.00 
8od 200 001 do 500 00000000.00 
9pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca