.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bydgoszcz / żniński, pow. ...
żniński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 70998
Powierzchnia: 984.55 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 57
L. obw. z których
spłynęły dane:
57
L. upr. do głos.: 55316
L. wyd. kart: 26562
48.02%
brak44.80%45.52%46.24%46.96%47.68%48.40%49.12%49.84%50.56%51.28% 
danych45.51%46.23%46.95%47.67%48.39%49.11%49.83%50.55%51.27%52.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
041901Barcin, gm.1171254715463537146.71
041902Gąsawa, gm.410919201899185646.73
041903Janowiec Wielkopolski, gm.749734183416325445.59
041904Łabiszyn, gm.726132533253320144.80
041905Rogowo, gm.537327912790261651.94
041906Żnin, gm.1936497099706937250.14
  żniński, pow. 55316 26562 26527 25670 48.02
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2510913165131551278552.43
2Wieś3020713397133721288544.35
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0002424011382113581092746.96
3od 10 001 do 20 0001171254715463537146.71
4od 20 001 do 50 0001936497099706937250.14
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca