.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / ząbkowicki, pow. / Złoty Stok, gm.
Złoty Stok, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 4977
Powierzchnia: 75.63 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 3937
L. wyd. kart: 1813
46.05%
brak37.01%38.34%39.67%41.00%42.33%43.66%44.99%46.32%47.65%48.98% 
danych38.33%39.66%40.99%42.32%43.65%44.98%46.31%47.64%48.97%50.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Samorządowy Zespół Szkół, Złoty Stok ul. Chemików 853321621621540.53
2Samorządowy Zespół Szkół, Złoty Stok ul. Chemików 858927027026845.84
3Świetlica Wiejska, Laski55625225224845.32
4Remiza OSP, Mąkolno43518818818343.22
5Świetlica Wiejska, Chwalisław18195959552.49
6Remiza OSP, Płonica26610410410039.10
7Samorządowy Zespół Szkół, Złoty Stok ul. Chemików 856724924924843.92
8Samorządowy Zespół Szkół, Złoty Stok ul. Chemików 881043943943154.20
  Złoty Stok, gm. 3937 1813 1813 1788 46.05

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca