.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / ząbkowicki, pow. / Ząbkowice Śląskie, gm.
Ząbkowice Śląskie, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 23353
Powierzchnia: 146.88 km2
Zaludnienie: 158 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 16
L. obw. z których
spłynęły dane:
16
L. upr. do głos.: 19062
L. wyd. kart: 9586
50.29%
brak37.01%38.34%39.67%41.00%42.33%43.66%44.99%46.32%47.65%48.98% 
danych38.33%39.66%40.99%42.32%43.65%44.98%46.31%47.64%48.97%50.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Ludowy, Ząbkowice Śląskie, ul. Kamieniecka 33a58428228227848.29
2Szkoła Podstawowa Nr 1, Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 9153866066064542.91
3Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ząbkowice Śląskie, Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 1201993593292046.31
4Centrum Terapeutyczne, ul. 1 Maja 15c, Ząbkowice Śląskie92652152151256.26
5Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 1, Ząbkowice Śląskie176196796494954.91
6Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Powstańców Warszawy 8b,c, Ząbkowice Śląskie190611371137111959.65
7Klub Seniora, Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 30105154654654351.95
8Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 17160790890889556.50
9Szkoła Podstawowa Nr 3, Ząbkowice Śląskie, ul.Orkana 32194711541154113159.27
10Świetlica Wiejska w Olbrachcicach Wielkich79937837837347.31
11Świetlica Wiejska w Bobolicach85337937937744.43
12Przedszkole Brodziszów52319219118936.71
13Szkoła Podstawowa, Zwrócona 6867523623623334.96
14Świetlica Wiejska, Stolec118049949948042.29
15Budynek Wielofunkcyjny Braszowice158273773772346.59
16Dom Pomocy Społecznej, Ząbkowice Śląskie, ul.Szpitalna 3 11155555149.55
  Ząbkowice Śląskie, gm. 19062 9586 9579 9418 50.29

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca