.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / ząbkowicki, pow. / Stoszowice, gm.
Stoszowice, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5624
Powierzchnia: 109.82 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 4494
L. wyd. kart: 2013
44.79%
brak37.01%38.34%39.67%41.00%42.33%43.66%44.99%46.32%47.65%48.98% 
danych38.33%39.66%40.99%42.32%43.65%44.98%46.31%47.64%48.97%50.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum w Budzowie89742442441447.27
2Świetlica Wiejska w Rudnicy81529329329035.95
3Zespół Szkolno Przedszkolny w Przedborowej75033733733044.93
4Gminny Ośrodek Kultury w Srebrnej Górze, ul. Letnia 1099849249247449.30
5Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stoszowicach79134534533743.62
6Świetlica Wiejska w Lutomierzu24312212211550.21
  Stoszowice, gm. 4494 2013 2013 1960 44.79

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca