.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / ząbkowicki, pow. / Kamieniec Ząbkowicki, gm.
Kamieniec Ząbkowicki, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 8782
Powierzchnia: 96.24 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 6977
L. wyd. kart: 3175
45.51%
brak37.01%38.34%39.67%41.00%42.33%43.66%44.99%46.32%47.65%48.98% 
danych38.33%39.66%40.99%42.32%43.65%44.98%46.31%47.64%48.97%50.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa nr 2, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Szkolna 10114352752751846.11
2Gminne Centrum Kultury, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 27115250950949644.18
3Świetlica Wiejska Ożary 38,45820320319644.32
4Świetlica Wiejska, Topola 6430213413413244.37
5Świetlica Wiejska Mrokocin 33,44619819819344.39
6Szkoła Podstawowa Doboszowice 94,54021321320139.44
7Świetlica Wiejska Starczów,58321321320836.54
8Świetlica Wiejska Sosnowa 40,32214414414044.72
9Gimnazjum Publiczne, 57 -230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Zamkowa 4169489989987953.07
10Świetlica Wiejska Byczeń 18,33713513513440.06
  Kamieniec Ząbkowicki, gm. 6977 3175 3175 3097 45.51

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca