.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / ząbkowicki, pow. / Bardo, gm.
Bardo, gm.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 5670
Powierzchnia: 73.41 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4679
L. wyd. kart: 2235
47.77%
brak37.01%38.34%39.67%41.00%42.33%43.66%44.99%46.32%47.65%48.98% 
danych38.33%39.66%40.99%42.32%43.65%44.98%46.31%47.64%48.97%50.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bardzie, Bardo, ul. Kolejowa 12164378578577247.78
2Urząd Miasta i Gminy , Bardo, ul. Rynek 2111756556555050.58
3Szkoła Podstawowa w Przyłęku ul. Fabryczna 7103150150148848.59
4Wiejski Dom Kultury, Brzeźnica 4688838438436843.24
  Bardo, gm. 4679 2235 2235 2178 47.77

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM Wykonawca