.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 59
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Z.O.Z.- Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Elbląg ul. Stefana Żeromskiego 22
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 33 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na senatorów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 114
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 230
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 56
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 174
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 56
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 56
8. Liczba głosów niewaznych 2
9. Liczba głosów ważnych 54
. .   . .
10. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1ALEKSIEJCZUK BogdanKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP11
2BRODOWSKI JerzyKomitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12
3GORCZYCA Stanisław AndrzejKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP23
4GRAJOSZEK Zbigniew MariuszKomitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej2
5HARHAJ JanKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP18
6JEDLIŃSKI Ryszard KsaweryKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP10
7SADOWSKI SławomirKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość17

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM Created by
 top