.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 5
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Spółdzielczy Dom Kultury, Elbląg ul. Robotnicza 246
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 33 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na senatorów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2008
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1535
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1226
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 309
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1226
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1226
8. Liczba głosów niewaznych 13
9. Liczba głosów ważnych 1213
. .   . .
10. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1ALEKSIEJCZUK BogdanKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP271
2BRODOWSKI JerzyKomitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego139
3GORCZYCA Stanisław AndrzejKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP528
4GRAJOSZEK Zbigniew MariuszKomitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej42
5HARHAJ JanKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP366
6JEDLIŃSKI Ryszard KsaweryKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP217
7SADOWSKI SławomirKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość372

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM Created by
 top