.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 286101 Numer obwodu głosowania 46
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląg ul. Czerniakowska 22
Gmina Elbląg Powiat Elbląg Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 33 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na senatorów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1938
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1482
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 828
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 654
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 827
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 827
8. Liczba głosów niewaznych 16
9. Liczba głosów ważnych 811
. .   . .
10. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1ALEKSIEJCZUK BogdanKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP147
2BRODOWSKI JerzyKomitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego106
3GORCZYCA Stanisław AndrzejKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP332
4GRAJOSZEK Zbigniew MariuszKomitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej43
5HARHAJ JanKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP227
6JEDLIŃSKI Ryszard KsaweryKoalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP108
7SADOWSKI SławomirKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość252

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM Created by
 top